www.masdelsarcs.com Optimitzat per Internet Explorer 5+
  Resolució de pantalla 1024x768
Disseny i Creació: Banda Ampla SL
  www.bandaampla.es
 Titular:
COMPLEX RACÓ D'EN PEP
  NIF:
  Km 8'300. Ctra Puigcerdà
  25690 Vilanova de la Barca. Lleida
  Tel. 973 190 047 · Fax 973 212 080
  masdelsarcs@masdelsarcs.com
L'informem que, d'acord amb allò que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que vostè ens subministri mitjançant l'enviament d'aquest formulari formaran part dels nostres fitxers d'ús intern, i que:
- Són necessàries per la gestió i desenvolupament del servei pel qual vostè les subministra. La negativa a subministrar-les comporta la   impossibilitat d'oferir-li aquest servei.
- Seran utilitzades únicament als efectes descrits, i a efectes d'informar-lo dels serveis que Mas dels Arcs ofereixi en el futur.
- No seran cedides a tercers, a excepció d'aquells que necessàriament hagin de participar en la gestió i desenvolupament del servei esmentat.
- Vostè podrà exercitar en tot moment el seu dret d'accés, rectificació i cancel·lació si així ho sol·licita a Mas dels Arcs.
  Complex Racó d'en Pep © 2004 Reservats tots els drets.